HELIO.COM SA

Lokalizacja: ul. Solec 81B, LOK. A-51; 00-382 Warszawa
Nazwa firmy: HELIO.COM SA
Numer NIP: 817-18-67-170
Numer KRS: 0000445059
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,000 zł
Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego: Sąd Rejenowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualności

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
Wezwanie 5 z 5
28.01.2021 r.

Zarząd Helio.comS.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) KRS 0000445059 informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. po wcześniejszym umówieniu się. Po uzgodnieniu terminu złożenie akcji odbędzie się w Spółce w umówionym dniu roboczym w godz. 10:00 do 14:00 w biurze pod adresem ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusze - osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL, rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, e-mail, a osoby prawne nr KRS i REGON. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
Wezwanie 4 z 5
25.12.2020 r.

Zarząd Helio.comS.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) KRS 0000445059 informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. po wcześniejszym umówieniu się. Po uzgodnieniu terminu złożenie akcji odbędzie się w Spółce w umówionym dniu roboczym w godz. 10:00 do 14:00 w biurze pod adresem ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusze - osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL, rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, e-mail, a osoby prawne nr KRS i REGON. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
Wezwanie 3 z 5
25.11.2020 r.

Zarząd Helio.comS.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) KRS 0000445059 informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. po wcześniejszym umówieniu się. Po uzgodnieniu terminu złożenie akcji odbędzie się w Spółce w umówionym dniu roboczym w godz. 10:00 do 14:00 w biurze pod adresem ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusze - osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL, rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, e-mail, a osoby prawne nr KRS i REGON. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
Wezwanie 2 z 5
25.10.2020 r.

Zarząd Helio.comS.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) KRS 0000445059 informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. po wcześniejszym umówieniu się. Po uzgodnieniu terminu złożenie akcji odbędzie się w Spółce w umówionym dniu roboczym w godz. 10:00 do 14:00 w biurze pod adresem ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusze - osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL, rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, e-mail, a osoby prawne nr KRS i REGON. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
Wezwanie 1 z 5
25.09.2020 r.

Zarząd Helio.comS.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) KRS 0000445059 informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. po wcześniejszym umówieniu się. Po uzgodnieniu terminu złożenie akcji odbędzie się w Spółce w umówionym dniu roboczym w godz. 10:00 do 14:00 w biurze pod adresem ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusze - osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL, rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, e-mail, a osoby prawne nr KRS i REGON. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
Kontakt

Lokalizacja: ul. Solec 81B, LOK. A-51; 00-382 Warszawa