Przewlekła białaczka szpikowa – cichy, podstępny wróg

Fot. Archiwum
Fot. Archiwum

Początek przewlekłej białaczki szpikowej trudno uchwycić, ponieważ nie daje ona żadnych objawów.

Przewlekła białaczka szpikowa jeszcze do niedawna uznawana była za chorobę śmiertelną, dziś, na skutek postępu medycyny i dzięki dostępnym metodom terapeutycznym, może być traktowana jako choroba przewlekła.

Sama nazwa choroby pochodzi od koloru krwi zmienionego na lekko białawy. A zaczyna się wszystko od szpiku kostnego, w którym zaczynają powstawać nieprawidłowe, zmienione nowotworowo krwinki. Są one na tyle agresywne, że zaczynają wypierać zdrowe komórki, co więcej krążąc po krwioobiegu atakują rozmaite organy: węzły chłonne, wątrobę, śledzionę, nerki. Specjaliści rozróżniają dwa typy białaczek: ostrą, która szybko atakuje i wyniszcza organizm oraz przewlekłą.

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) jest chorobą nowotworową krwi i szpiku kostnego należącą do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych, które charakteryzują się niekontrolowanym namnażaniem się w szpiku kostnym jednego lub więcej składników morfotycznych krwi. W przypadku PBSz dochodzi do nadmiernej produkcji krwinek białych – mówi dr hab. n. med. prof. UR Maciej Machaczka, kierownik Kliniki Hematologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.

Decyduje chromosom Filadelfia
Cechą wyróżniającą przewlekłą białaczkę szpikową spośród innych rodzajów nowotworów hematologicznych jest obecność chromosomu Filadelfia (Ph+), a w konsekwencji genu fuzyjnego BCR- ABL powstałego w wyniku translokacji wzajemnej t(9;22) w komórkach białaczkowych, co jest odpowiedzialne za wytwarzanie w szpiku kostnym nieprawidłowych białych krwinek, rozprowadzanych następnie z krwią po całym organizmie.

Przewlekła białaczka szpikowa w populacji dorosłych osób stanowi dziś ok. 10–15 proc. spośród wszystkich zachorowań na białaczki. Szacuje się, że na świecie na PBSz choruje od 1,2 do 1,5 na 100 tys. osób. W Polsce zachorowalność określa się na poziomie 0,7 na 100 tys. osób, w tym corocznie odnotowuje się ok. 350 nowych przypadków PBSz.

Średnia wieku pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową waha się między 45. a 55. rokiem życia, jednak, co istotne, ponad 50 proc. chorych stanowią osoby powyżej 60 r.ż., w przypadku których, z racji wieku, w trakcie leczenia mogą wystąpić dodatkowe komplikacje terapeutyczne.

Anna Moraniec

Leave a Reply

Your email address will not be published.